Előzetes vitarendezés

A közbeszerzésekről szóló hatályos törvény értelmében a FŐTÁV Nonprofit Zrt. az előzetes vitarendezésekkel kapcsolatban az alábbi dokumentumokat teszi közzé:

Előminősítési rendszer – Vállalkozási szerződés távhővezetéki tervezési, engedélyezési, valamint építési munkák tárgyában, a szükséges anyagok biztosításával


K45-2014- Távvezeték kivitelezések II.

K-01/2014 - Központi Munkairányítási rendszer megvalósítási tervének kialakítása, a rendszer bevezetése, 4 éves támogatása és a támogatás alatti óradíjas fejlesztése a FŐTÁV Zrt. részére

TED 2014/S 086-151508 „Vállalkozási szerződés alapján az Újpest - Újpalota távhőkörzeteket összekapcsoló előreszigetelt távhővezeték kiépítése, aknákban történő szerelvénycserékkel, és a kapcsolódó bontási munkákkal az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint"

K-86/2013. – „Vállalkozási keretszerződések (1. rész) munkaerő kölcsönzési és (2. rész) diákmunkaerő-közvetítői szolgáltatások igénybevétele tárgyában 3 éves időtartamban a FŐTÁV Zrt. részére"

K-69/2013. - „Füstgázhasznosító rendszer tervezése, szállítása, telepítése és üzembe helyezése a FŐTÁV Zrt. részére

2011/S/212-346679 számon  "Vállalkozási szerződés hőközpontokban távfelügyeleti rendszer szállítására (kifejlesztésére) , kiépítésére és működési támogatására (support)" tárgyban indított két szakaszból álló hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában érkezett előzetes vitarendezési kérelem Kbt. 96/A.§ (2) bek. szerinti, Kbt. 17/C.§ (1) bek. b) pontja alapján közzéteendő adatai.

„Keretszerződés a felhasználók elszámolásának alapjául szolgáló hőfogyasztásmérők távleolvasási rendszerének üzemeltetéséhez szükséges APN ipari előfizetés az ahhoz szükséges SIM-kártyák Budapest különböző területein található hőközpontokban, történő telepítése és adatközpontjának hálózathoz kapcsolása és a rendszer üzembehelyezése, FŐTÁV Nonprofit Zrt. hálózatához és elszámoló alkalmazásához való illesztése." tárgyú (2011/S 252-411802 számon megjelent)közbeszerzési eljárás során a Vodafone Magyarország Zrt. által kezdeményezett vitarendezési kérelem és a FŐTÁV Zrt. arra adott észrevételei

"Teljesítményértékelési rendszer és karriertervezési rendszer kialakítása és bevezetése, a rendszer használatának betanítása, továbbá a teljesítményértékelési és karriertervezési rendszert támogató informatikai megoldás biztosítása" tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatosan érkezett előzetes vitarendezési kérelmek és a FŐTÁV Zrt. válaszai.

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011/S 226-367045 hirdetménnyel közzétett „Határozatlan idejű folyószámla hitelszerződés 3 000 000 000 HUF értékben, folyószámla vezetéssel" tárgyú Kbt. IV. fejezet szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban kezdeményezett előzetes vitarendezési kérelem.

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011/S 251-410213 hirdetménnyel közzétett „A FŐTÁV Zrt. részére saját és leányvállalatai telephelyein személy- és vagyonvédelmi szolgáltatás beszerzése járőrszolgáltatás biztosításával" tárgyú Kbt. IV. fejezet szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban kezdeményezett előzetes vitarendezési kérelmek:

„Integrált kommunikációs szolgáltatások, kreatív és médiaügynökségi feladatkör ellátása a FŐTÁV Zrt. részére – 2012." tárgyú Kbt. XII. fejezet szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban kezdeményezett előzetes vitarendezési kérelmek:

Eljárás tárgya: Kodak i1420 típusú lapadagolós vagy ezzel egyenértékű szkenner szállításával kapcsolatosan kezdeményezett előzetes vitarendezési kérelmek:

2011/S/212-346679 számon  "Vállalkozási szerződés hőközpontokban távfelügyeleti rendszer szállítására (kifejlesztésére), kiépítésére és működési támogatására (support)" tárgyban indított két szakaszból álló hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában érkezett előzetes vitarendezési kérelem Kbt. 96/A.§ (2) bek. szerinti, Kbt. 17/C.§ (1) bek. b) pontja alapján közzéteendő adatai.

„2012/S 163-271377 számon „Integrált kommunikációs szolgáltatások, kreatív és médiaügynökségi feladatkör ellátása a FŐTÁV Zrt. részére – II." tárgyban indított a Kbt. Második részének 83. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárás tekintetében érkezett előzetes vitarendezési kérelem Kbt. 31. § (1) bek. c) pontja szerinti, a Kbt. 79. § (2) bek alapján közzéteendő adatai:

„Vállalkozási szerződés e-learning Rendszer telepítésére a hozzá kapcsolódó informatikai háttér biztosítására"

K-40/2012. számú és „Bérleti szerződés keretében új tehergépjármű flotta tartós bérlete a FŐTÁV Zrt. részére" elnevezésű, a Kbt. Harmadik rész 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás, a Kbt. XIV. fejezetében és a 289/2011. (XII.22.) Korm. rendeletben foglalt eltérésekkel - Kbt. 31. § (1) bek. c) pontja szerint közzéteendő adatok:

„Vállalkozási keretszerződés tételes elszámolás mellett, a meglévő távhővezetékek meghibásodása esetén a hibaelhárítás érdekében építési,- helyreállítási,- és általános javítási munkák elvégzése, szükség szerinti tervezői művezetéssel, valamint előre nem tervezhető új távhővezeték rövid határidővel történő kivitelezése a kapcsolódó tervezési és tervezői művezetési feladatokkal" tárgyú közbeszerzési eljárással (TED: 2013/S 099-169895) kapcsolatosan közzéteendő:

„2013/S 050-081934 számon „Integrált kommunikációs szolgáltatások, kreatív és médiaügynökségi feladatkör ellátása a FŐTÁV Zrt. részére – I./2013." tárgyban indított a Kbt. Második részének 83. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárás tekintetében érkezett előzetes vitarendezési kérelem Kbt. 31. § (1) bek. c) pontja szerinti, a Kbt. 79. § (2) bek alapján közzéteendő adatai:

„FŐTÁV Zrt. (1.rész) valamint DHK Zrt. (2.rész) Informatikai outsourcing pályázata" tárgyban indított közbeszerzési eljárás

K-36/2013.: „Topánka utcai közműalagút tűzjelző rendszerének amortizációs cseréje" tárgyban indított a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás tekintetében érkezett előzetes vitarendezési kérelem Kbt. 31. § (1) bek. c) pontja szerinti, a Kbt. 79. § (2) bek alapján közzéteendő adatai:

K-55/2013 Távvezeték-kivitelezés II/2013 tárgyú közbeszerzési eljárás:

K-12/2013 Távvezeték-kivitelezői keretmegállapodás:

K-78/2013 – Határozott, egy éves időtartamra szóló folyószámla hitelkeret szerződés 3 000 000 000 HUF értékben folyószámla vezetéssel, bankgaranciára irányuló opcióval (II.)

„Adózási tevékenység felülvizsgálata, eseti adószakértői szolgáltatás"
- A közbeszerzésekről szóló 2003. CXXIX. törvény 251. § (2) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli, legalább 3 ajánlattevő meghívásával induló általános egyszerű közbeszerzési eljárás

K-04/2014 – A FŐTÁV Zrt. dolgozói részére biztosítási szolgáltatás nyújtása (1. ajánlati rész: csoportos élet- és balesetbiztosítás)